רכז התוכנית: מר אלון איזנמן
 טלפון: 04-8288311
כתובת מייל: aeisenman@Staff.haifa.ac.il

התואר אותו הסטודנטים מקבלים הוא מוסמך בהיסטוריה של עם ישראל (מ"א) עם ספח התמחות בעמיות יהודית.

AMIUT 2019