top

יהדות: תולדות ותרבות

ימי לימוד: שנה א' — יום ד', שנה ב' — יום ב' 
ראשי התוכנית: פרופ' שולמית ולר, פרופ' אברהם מלמד

תוכנית זו היא מובנית הלימודים בה מרוכזים ביום אחד בשבוע. לימודי הליבה יהיו בספרות חז"ל, ובלימודי בחירה והתמחות ניתן יהיה לבחור בספרות חז"ל או במחשבת ישראל. תלמיד שאינו מעוניין להתמחות בתחום אחד יוכל לבחור קורסים מכל התחומים.
התוכנית תכלול מגוון רחב של קורסים בתחומים שונים של התרבות היהודית — ספרות חז"ל והיסטוריה של תקופת חז״ל כלימודי ליבה, מקרא, פילוסופיה יהודית, קבלה וחסידות כלימודי בחירה. הלימודים הנלמדים במסלול זה מתאימים למורים למקצועות היהדות, למחנכי כיתות, למורים המלמדים מורשת ישראל ולמתעניינים בתרבות היהודית.

מבנה המסלול

• לימודים בהיקף של 9 קורסים, היינו 36 שש"ס (שעות סמסטריאליות) במשך שנתיים.
• במהלך הלימודים יגיש הסטודנט 3 עבודות סמינריוניות (בקורסים בהם יבחר לעשות זאת בהסכמת המרצים), בשאר הקורסים יגיש עבודות רפראט או יבחן על פי תיאום עם המרצים.
• בסיום התואר הסטודנט נדרש להיבחן בבחינת הגמר. ציון מעבר בבחינה הוא 76.

תנאי הקבלה
• בוגרי תואר ראשון בתחומי מדעי היהדות ו/או היסטוריה.
• ממוצע ציונים של 76 לפחות בכל אחד מהחוגים שנלמדו בתואר הראשון.
• בוגרי חוגים אחרים או בעלי תואר B.Ed. שהשיגו ציון משוקלל של 76 לפחות, יחויבו בקורסי השלמה (מקורסי התואר הראשון של החוג) בשנת הלימודים הראשונה לתואר השני. יש לסיים את קורסי ההשלמה עד תום שנה א' ללימודים.

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי