top

תוכניות מובנות

 בחוג מתקיימות מספר תוכניות מובנות בימים קבועים ומרוכזים:

למעט תוכנית הלימודים של ימי ב' בה סמסטר הקיץ הינו חובה כחלק מתוכנית לתואר שני בשנה (3 סמסטרים)
שאר התוכניות אינן מחוייבות בסמסטר קיץ ומשך זמן הלימודים הוא 4 סמסטרים.


 יום ב'
"מדינת ישראל ויהדות בת זמננו"- (מסלול ב' בלבד) קורסי התוכנית ניתנים לתלמידי התוכנית בלבד ואינם מוצעים לכלל התלמידים בחוג או מחוצה לו

יום ג'
"היסטוריה בעת החדשה" (מסלול א'/ מסלול ב')
"תולדות יהודי פולין ומזרח אירופה, שואה וזכרון" (מסלול א'/ מסלול ב')
"רוסיה ומזרח אירופה" - תוכנית בינאוניברסיטאית- (מסלול א' בלבד)
"עמיות יהודית" (מסלול א'/ מסלול ב') רכזת התוכנית הגב' הילה קלור 04-8288311/ hklor@univ.haifa.ac.il

יום ד'
"תרבות ישראל- ספרות, מחשבה והיסטוריה" (מסלול א'/ מסלול ב') רכזת התוכנית הגב' הילה קלור 04-8288311/ hklor@univ.haifa.ac.il

יום ה'
"אזרחות" (מסלול ב' בלבד) כולל סדנא פדגוגית להרחבת רישיון ההוראה באזרחות (למורי תיכון)

                                                                                                           

הלימודים בתוכניות המובנות מתקיימים בימי לימוד קבועים ומרוכזים לנוחיות התלמידים.
מסלול א'- מסלול מחקרי הכולל כתיבת עבודת תיזה. 
מסלול ב'- מסלול לא מחקרי הכולל בחינת גמר.

 

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי