top

מידע למועמד

מידע לנרשם תש"פ- היסטוריה של עם ישראל:

מידע לנרשמים תש"פ- תואר ראשון
מידע לנרשמים תש"פ- תואר שני

 

מידע לנרשם תש"פ- מחשבת ישראל:

מידע לנרשמים תש"פ- תואר ראשון
מידע לנרשמים תש"פ- תואר שני

 

תש"פ (היסטוריה של עם ישראל ומחשבת) - דוקטורט

 

שנים קודמות: 

מידע לנרשם תשע"ט- היסטוריה של עם ישראל:

מידע לנרשמים תשע"ט - תואר ראשון
מידע לנרשמים תשע"ט תואר שני
מידע לנרשמים תשע"ט - תואר שלישי

מידע לנרשם תשע"ט- מחשבת ישראל:

מידע לנרשמים תשע"ט -  תואר ראשון
מידע לנרשמים תשע"ט -  תואר שני


מידע לנרשם תשע"ח- היסטוריה של עם ישראל:

מידע לנרשמים תשע"ח - תואר ראשון
מידע לנרשמים תשע"ח תואר שני
מידע לנרשמים תשע"ח - תואר שלישי

מידע לנרשם תשע"ח- מחשבת ישראל:

מידע לנרשמים תשע"ח -  תואר ראשון
מידע לנרשמים תשע"ח -  תואר שני


 

 


 

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי