top

מידע למועמד

מידע לנרשם תש"פ- היסטוריה של עם ישראל:

מידע לנרשמים תש"פ- תואר ראשון
מידע לנרשמים תש"פ- תואר שני

 

מידע לנרשם תש"פ- מחשבת ישראל:

מידע לנרשמים תש"פ- תואר ראשון
מידע לנרשמים תש"פ- תואר שני

 

תש"פ (היסטוריה של עם ישראל ומחשבת) - דוקטורט

 

שנים קודמות: 

מידע לנרשם תשע"ט- היסטוריה של עם ישראל:

מידע לנרשמים תשע"ט - תואר ראשון
מידע לנרשמים תשע"ט תואר שני
מידע לנרשמים תשע"ט - תואר שלישי

מידע לנרשם תשע"ט- מחשבת ישראל:

מידע לנרשמים תשע"ט -  תואר ראשון
מידע לנרשמים תשע"ט -  תואר שני


מידע לנרשם תשע"ח- היסטוריה של עם ישראל:

מידע לנרשמים תשע"ח - תואר ראשון
מידע לנרשמים תשע"ח תואר שני
מידע לנרשמים תשע"ח - תואר שלישי

מידע לנרשם תשע"ח- מחשבת ישראל:

מידע לנרשמים תשע"ח -  תואר ראשון
מידע לנרשמים תשע"ח -  תואר שני


 

 


 

מבזקים


סוף סמסטר ב'

שימו לב לשינויים בתאריכי סוף הסמסטר
בהצלחה!

תאריכי סיום סמסטר ב'


הרשמה לקורסי קיץ 2019

הרשמה לקורסי הקיץ תחל כשבוע לפני תחילת הסמסטר ושיוניים ניתן בשבוע הראשון של הסמסטר בלבד!


לוח בחינות סמסטר ב' תשע"ט

לוח הבחינות מתפרסם בתחילת הסמסטר אך יש להישאר מעודכנים בשעות הבחינות,
חדרי הבחינות יפורסמו קרוב יותר למועדם
בהצלחה!
מזכירות החוג

לוח בחינות חוגי


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי