top

מידע למועמד

מידע לנרשם תשפ"א - היסטוריה של עם ישראל:
מידע לנרשמים תשפ"א - תואר ראשון
מידע לנרשמים תשפ"א - תואר שני

מידע לנרשם תשפ"א - מחשבת ישראל:
מידע לנרשמים תשפ"א - תואר ראשון
מידע לנרשמים תשפ"א - תואר שני

מידע לנרשמים תשפ"א - דוקטורט

שנים קודמות:
 

מידע לנרשם תש"פ- היסטוריה של עם ישראל:
 
מידע לנרשם תש"פ- מחשבת ישראל:

מידע לנרשם תש"פ (היסטוריה של עם ישראל ומחשבת) - דוקטורט
 
 
מידע לנרשם תשע"ט- היסטוריה של עם ישראל:
מידע לנרשם תשע"ט- מחשבת ישראל:

מידע לנרשם תשע"ח- היסטוריה של עם ישראל:
מידע לנרשם תשע"ח- מחשבת ישראל:

 
 

 

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי