top

ביקורה של פרופ' עדה רפפורט אלברט

בשבוע הראשון של יוני , אירחנו בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה את החוקרת הבינלאומית הנפלאה, פרופ' עדה רפפורט אלברט UCL מאוניברסיטת קולג' לונדון.
פרופ' רפפורט אלברט תרמה תרומה חשובה לחקר ההיסטוריה היהודית ובחינת מקומן של הנשים ומרכזיותן בשבתאות ובחסידות.
היא הציגה הרצאה בסמינר החלקתי של החוג בנושא "חב"ד ב'גולת פולין' בין שתי מלחמות עולם: משיחיו, מגדר ומוסד השלוחים"
כמו כן התארחה בפאב "בטיפול" בשיחה על הבר עם ד"ר רות קרא איוונוב קניאל בנושא גיבורות גואלות בקבלה ובחסידות ועד לימינו.
ביום חמישי 6/6, קיימנו עמה סמינר לדוקטורנטיות של המחלקה ופוסט דןקטורנטיות העוסקות בנושאים הקרובים לתחומי מחקרה.
פרופ' רפפורט אלברט תרמה לכולנו בתבונתה ועומקה, בהערותיה המתודולוגיות וחדשנותה המחקרית.

pic2 6.6pic3 6.6pic4 6.6

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי