top

הזמנה לטקס הענקת פרס ביאליק

שלום רב,

בהמשך לזכייתה המרגשת של חברתנו היקרה פרופ' נילי שופק, מהחוג למקרא, בפרס ביאליק לחכמת ישראל תשע"ח - 2018 מטעם עיריית תל-אביב-יפו, על ספרה "אין אדם שנולד חכם"

המציע תרגום, פירוש וניתוח של ספרות החכמה המצרית וזיקתה לספרות החוכמה במקרא,

רצ"ב ההזמנה לטקס שיתקיים ביום ראשון, ה – 16.12.18 במרכז ענב לתרבות.AA

מבזקים


סוף סמסטר ב'

שימו לב לשינויים בתאריכי סוף הסמסטר
בהצלחה!

תאריכי סיום סמסטר ב'


הרשמה לקורסי קיץ 2019

הרשמה לקורסי הקיץ תחל כשבוע לפני תחילת הסמסטר ושיוניים ניתן בשבוע הראשון של הסמסטר בלבד!


לוח בחינות סמסטר ב' תשע"ט

לוח הבחינות מתפרסם בתחילת הסמסטר אך יש להישאר מעודכנים בשעות הבחינות,
חדרי הבחינות יפורסמו קרוב יותר למועדם
בהצלחה!
מזכירות החוג

לוח בחינות חוגי


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי