top

תכנית אירועים תש"פ סמסטר ב' בחוג למקרא

****שימו לב לשינויים הבאים:
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, ולהחלטת המוסדות להשכלה גבוהה כמו גם להנחיות שפורסמו זה עתה באוניברסיטת חיפה,
אנו נאלצים לבטל את הסמינר המחלקתי שהיה עתיד להתקיים ביום שני, 23/3/2020.

בנוסף, הסמינר המחלקתי שנקבע ל-20/4/20 ידחה לתאריך 22/6/20.

מאחלים לכולם בריאות ובשורות טובות


Mikra semB2020

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי