top

אמריטי

פרופ' בוסתנאי עודד אמריטוס 04-8240764, 04-8243713, 050-44243713
ד"ר פרבר-גינת אסי אמריטוס 052-2856551 פנימי:0000
פרופ' ברנאי יעקב אמריטוס 04-8240952 פנימי:0000
פרופ' בנדר שרה סגל אקדמי 03-6419494 פנימי:0000
פרופ' רוזן מינה סגל אקדמי 04-6492227 פנימי:0000
פרופ' דימנט דבורה אמריטוס 04-8379574 054-4606659
פרופ' ולר שולמית אמריטוס 09-7441673 052-8968011
פרופ' סטאו קנת אמריטוס +1(413) 584-1059
פרופ' פכטר מרדכי אמריטוס 04-8253518 054-5247610
פרופ' גדעון פוקס אמריטוס פנימי:0000
פרופ' רפפורט אוריאל אמריטוס 04-0000000 054-7662131
פרופ' מור מנחם אמריטוס 04-8249118 פנימי:0000
פרופ' מלמד אברהם אמריטוס 04-6396762 050-6893667
פרופ' קלנר מנחם אמריטוס 04-8227647 050-6689262

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי