top

סגל אקדמי זוטר

ד"ר דיאנה טל סגל אקדמי זוטר 054-4249985 פנימי:0000
ד"ר בורדה- פישר דורותה סגל אקדמי 054-4897071 פנימי:0000
ד"ר יהודה להב סגל אקדמי זוטר 052-6741130 פנימי:0000
ד"ר כהן אבנר סגל אקדמי 050-9511052 פנימי:0000
ד"ר ליבנה שרון סגל אקדמי פנימי:0000
ד"ר אסתר ינקלביץ סגל אקדמי זוטר 04-0000000 פנימי:0000
ד"ר פינשטיין נורית סגל אקדמי 054-4662511 פנימי:0000
ד"ר פישר רונית סגל אקדמי 052-2856551 פנימי:0000
ד"ר יוסי שטמלר סגל אקדמי זוטר 050-8509043 פנימי:0000
ד"ר אופיר אבו סגל אקדמי זוטר 052-3507852 פנימי:0000
ד"ר נוגית אלטשולר סגל אקדמי זוטר 050-5675870 פנימי:0000
ד"ר דוד ברק גורדצקי סגל אקדמי זוטר פנימי:0000
ד"ר איתמר רדאי סגל אקדמי פנימי:0000
ד"ר מאיה מארק סגל אקדמי זוטר 9835130 050-9835130
פרופ' רונן אביהו סגל אקדמי 077-3220912 פנימי:0000
ד"ר טל אלמליח סגל אקדמי זוטר 052-3707577 פנימי:0000
ד"ר גולדווין אליזבת סגל אקדמי 052-2352138 פנימי:0000
ד"ר גולדמן יפתח סגל אקדמי 050-3344036 פנימי:0000
ד"ר אורן רומן סגל אקדמי זוטר פנימי:0000
מר אמנון קומלוש זוטר סגל אקדמי 02-9900109 פנימי:0000
ד"ר ענת ואתורי סגל אקדמי פנימי:0000
ד"ר גורן תמיר סגל אקדמי 04-8101668 פנימי:0000
ד"ר סבסטיאן קלור עמית מחקר פנימי:0000
ד"ר אלון קול סגל אקדמי זוטר
ד"ר הדר גילה סגל אקדמי 052-5734704 פנימי:0000
ד"ר וטורי עמי סגל אקדמי 054-3311755 פנימי:0000
ד"ר טל אלכס סגל אקדמי 053-7208136 פנימי:0000
ד"ר יונתן שגיב סגל אקדמי פנימי:0000
ד"ר סיגל נאור פרלמן סגל אקדמי זוטר Internal: 0000
ד"ר עידו זלקוביץ סגל אקדמי זוטר 04-8240755 Internal: 0000
ד"ר ריקי שיו סגל אקדמי זוטר 050-9511052 Internal:0000
ד"ר אלי קוק סגל אקדמי זוטר 04-0000000 Internal:0000
מר יעד בירן סגל אקדמי זוטר Internal:0000

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי