סטודנט / סטודנטית יקרים
סגל החוג מברך אותך בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה.
להלן שעות הקבלה שלנו חברי הסגל. כל אחד מאיתנו נמצא לרשותכם בשעה ובחדר הנקובים והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ובעיה.
מומלץ לתאם מראש את הפגישה באמצעות הדוא"ל.

ראש החוג: פרופ' אייל בן אליהו
יו"ר ועדת דוקטורט: ד"ר הלל ניומן
יו"ר ועדת מ"א: ד"ר איתמר כסלו
יו"ר ועדת לימודי מחקר מקדים: פרופ' זוהר שגב

סגל אקדמי

פרופ' אייל בן-אליהו
סגל אקדמי/ ראש החוג
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
04-8240533
פנימי: 52533
פרופ' מרקוס זילבר
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240946
פנימי: 52946
פרופ' זהר שגב
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
04-8240406
פנימי:52406
ד
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
054-5930328
פנימי:0000
פרופ' יוסף חיות
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8249464
פנימי:53464
ד
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
058-4120013
04-8249494, פנימי: 53494
ד
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8249481
פנימי: 53481
ד
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
052-6446933
פנימי:0000
ד
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-6146250 (פנימי: 57250)
052-8466631
ד
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240905
פנימי:52905
ד
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
054-6479470
04-8249485, פנימי: 53485
ד
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
058-4709975
פנימי:0000

סגל אקדמי זוטר

 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
054-4249985
פנימי:0000
ד
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
054-4897071
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
052-6741130
פנימי:0000
ד
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
052-3662430
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
052-2856551
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
050-8509043
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
050-5675870
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9835130
050-9835130
ד
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
052-2352138
פנימי:0000
ד
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
050-3344036
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ד
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
052-5734704
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
054-3311755
פנימי:0000
ד
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פנימי:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Internal: 0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240755
Internal: 0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Internal:0000
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 
 
סגל אקדמי זוטר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 

אמריטי

 
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240764, 04-8243713,
050-44243713
 
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
052-2856551
פנימי:0000
פרופ' דניאל גוטוויין
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
04-8240957
פנימי:52957
 
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8240952
פנימי:0000
 
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03-6419494
פנימי:0000
פרופ' רוזן מינה
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-6492227
פנימי:0000
 
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8379574
054-4606659
 
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
09-7441673
052-8968011
פרופ' סטאו קנת
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+1(413) 584-1059
 
 
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8253518
054-5247610
 
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
פנימי:0000
 
 
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8249118
פנימי:0000
 
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-6396762
050-6893667
 
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8227647
050-6689262

עמיתי מחקר

 
עמית מחקר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
פנימי:0000
 
עמית מחקר
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
052-2856551
פנימי:0000