top

מידע כללי לסטודנט

טופס הגשת עבודה

טופס הצהרה- עבודת סמינר

טופס מועד חריג

טופס עירעור ציון

טופס חופשה- לימודי מ"א

הנחיות הרשמה- פורטל, מודל ומערכת הודעות חוגית

הנחיות כתיבהעבודת סמינר

הנחיות כתיבה- הצעת מחקר לתזה/ כתיבת תזה

הנחיות כתיבה- דוקטורט

 

 

 

 

מבזקים


חופשת פורים באוניברסיטה

לרגל חופשת חג הפורים
ביום חמישי יד' באדר ב' תשע"ט 21/03/2019
מתקני האוניברסיטה כולל הספרייה יהוי סגורים
חג שמח,
מזכירות החוג


שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר ב'

לנוחיותכם
הטבלה מסודרת לפי ימי לימוד

שיבוץ חדרי לימוד ססמטר ב' תשע"ט


לוח בחינות סמסטר ב' תשע"ט

לוח הבחינות מתפרסם בתחילת הסמסטר אך יש להישאר מעודכנים בשעות הבחינות,
חדרי הבחינות יפורסמו קרוב יותר למועדם
בהצלחה!
מזכירות החוג

לוח בחינות חוגי


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי