top

מידע כללי לסטודנט

טופס הגשת עבודה

טופס הצהרה- עבודת סמינר

טופס מועד חריג

טופס עירעור ציון

טופס חופשה- לימודי מ"א

הנחיות הרשמה- פורטל, מודל ומערכת הודעות חוגית

הנחיות כתיבהעבודת סמינר

הנחיות כתיבה- הצעת מחקר לתזה/ כתיבת תזה

הנחיות כתיבה- דוקטורט

 

 

 

 

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי