top

ריכוז קולות קוראים- משרד המדע יוני 2019

החוג לתולדות ישראל שמח להציג

 ריכוז קולות קוראים קוראים של משרד המדע

אנא שימו לב לתאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

משרד  המדע - קול קורא למתן מלגות אקדמיה למגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פ

קול קורא, דגשים להגשת קדם הצעת מחקר, הנחיות,נהלי עבודה, טופס הגשה, הצהרת מנחים

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

משרד המדע - קול קורא למתן מלגות ע"ש יובל נאמן למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

קול קורא,הנחיות,דגשים להגשת קדם הצעת מחקר, נהלי עבודה,,טופס הגשת מועמדות

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 15.7.2019

משרד המדע - מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת הלימודים - תש"פ

קול קורא, הנחיות, דגשים להגשת קדם הצעת מחקר, טופס הגשה, נספח הגדרת פריפריה,דירוג למ"ס,

ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך: 15.7.2019

משרד המדע- קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019

 

קול הקורא, דגשים להגשת קדם הצעת מחקר, טופס הגשה, הנחיות  מועד האחרון להגשה 11.7.2019

משרד החינוך - קול קורא למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך לשנת 2019 קול קורא וטופס הגשה  מועד אחרון להגשה לרל"מ יום חמישי 25.7.2019

מרכז מורשת מנחם בגין- תחרות פרסים לעבודות מחקר ועבודות סמינר קול קורא  מועד האחרון להגשה: יום א', א' באלול תשע"ט, ראשון בספטמבר 2019

בברכה,

סיגלית

image001.png@01D2A8AE.5BEF21E0" width="33" height="21" />סיגלית רג'ואן | ראש מנהל הרשות ללימודים מתקדמים

            אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה | 3498838

            

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי