top

ריכוז קול קורא ומלגות יולי 2019

החוג לתולדות ישראל שמח להציג:


 ריכוז קולות קוראים

אנא שימו לב למועד ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים כפי שמופיע בהנחיות, לוח הזמנים של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

  1. מלגות לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי "כלכלת ישראל"- תש"פ-תשפ"א קול קורא, טופס בקשה ניתן להגיש מועמדות עד  9.2019
  1. מלגות למדענים חוזרים על שם יצחק שמיר למשתלמים לפוסט-דוקטורט הנחיות טופס הגשה תאריך הגשה פנימי ברשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מ- 8.2019

3.      מלגות למשתלמים לפוסט-דוקטורט במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים לשנת 2019 קול קורא הנחיות  טופס הגשה מועד הגשה פנימי רל"מ לא יאוחר מתאריך 11.8.2019

4.      משרד המדע - מלגות ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנה"ל תש"פ קול קורא הנחיות טופס הגשה מועד אחרון להגשה 11.8.2019

5.      משרד המדע -מלגות ע"ש צבי ינאי לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019 קול קורא הנחיות טופס הגשה מועד הגשה פנימי רל"מ עד  11.8.2019

6.      מלגות קרן רוטשילד לתלמידי דוקטורט ובתר דוקטורט 2020-2021 קול קורא  טופס בקשה  פורמט קורות חיים  ניתן להגיש מועמדות עד  8.9.2019

7.   משרד המדע - קול קורא למתן מלגות אקדמיה למגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פ

קול קורא דגשים להגשת קדם הצעת מחקר קול קורא מטעם משרד המדע נהלי עבודה טופס הגשה  הצהרת מנחים ניתן להגיש מועמדות עד 15.7.2019

7.      משרד המדע - קול קורא למתן מלגות ע"ש יובל נאמן למשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019 קול קורא, קול קורא מטעם משרד המדע, דגשים להגשת קדם הצעת מחקר נהלי עבודה, ,טופס הגשת מועמדות ניתן להגיש מועמדות עד  15.7.2019

8.      משרד המדע - מלגות ע"ש יצחק נבון לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית לשנת הלימודים - תש"פ קול קורא, קול קורא מטעם משרד המדע, דגשים להגשת קדם הצעת מחקר טופס הגשה

נספח הגדרת פריפריה, דירוג למ"ס, ניתן להגיש מועמדות עד: 15.7.2019

9.      משרד המדע- קול קורא למלגות ע"ש אילן רמון לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט לשנת 2019 קול הקורא דגשים להגשת קדם הצעת מחקר טופס הגשה הנחיות  ניתן להגיש עד 1.7.2019

10.   משרד המדע - מלגות בתחום: המדע היישומי וההנדסי לסטודנטים במסלול הישיר לתואר שלישי ע"ש זאב ז'בוטינסקי לשנת 2019 קול קורא הנחיות טופס הגשה  מועד אחרון להגשה 11.8.2019

11.   משרד המדע- מלגות בתחום: המדע היישומי וההנדסי לסטודנטיות במסלול הישיר לתואר שלישי ע"ש שולמית אלוני לשנת 2019  קול קורא הנחיות טופס הגשה מועד אחרון להגשה 11.8.2019

12.   משרד המדע - מלגות ע"ש לוי אשכול לתלמידי המסלול הישיר לתואר שלישי לשנת 2019 קול קורא הנחיות טופס הגשה תאריך הגשה פנימי רל"מ עד  11.8.2019

13.   מלגות לביצוע פרויקטים לשנת הלימודים תש"פ בתחום: תחליפי דלקים ותחבורה חכמה קול קורא הנחיות טופס הגשה מועד אחרון להגשה 11.8.2019

14.   מלגות לתואר שני בהנדסה ומדעים מדויקים עבור תלמידות הנמצאות בשנה האחרונה ללימודיהן בתואר ראשון קול קורא הנחיות טופס הגשה מועד אחרון להגשה 11.8.2019

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי