top

קול קורא לאוכלוסיה החדרדית

החוג לתולדות ישראל שמח להציג

מלגות הות"ת לשנת הלימודים תש"פ

גובה כל מלגה 41,000 ₪ לשנה לתקופה של שנתיים (במחירי תקציב תש"פ)
והיא מיועדת לצרכי קיום המלגאים ותשלום שכ"ל.  מועד ההגשה עד ליום 12.9.2019.

קול קורא לאוכלוסיה החרדית

תקנון המלגה לשנת תש"פ

הגשת מועמדות

בהצלחה!

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי