top

"קול קורא" למלגות על בסיס סוציו-אקונומי לתלמידי תואר שני – תש"ף

לסטודנטים שלום,

שמחים להודיעכם כי טופס בקשת מלגת סיוע לתואר שני "יעלה" לאוויר בתאריך 10.11.2019 ויעמוד לשימושם של  ציבור הסטודנטים עד לתאריך 15.12.2019.
המלגה תעמוד על 8,000 ₪ ומספר הזכאים לה לא יעלה על 25 סטודנטים מכלל תלמידי התואר השני וזאת בהתאם לאפשרויות התקציביות.
המלגות תוענקנה באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים, לאחר מיונם של הטפסים המקוונים, אשר ימולאו על ידי הסטודנטים בפורטל הסטודנטים.
רשאים להגיש מועמדות למלגה סטודנטים בהתאם לפירוט הבא:
  1. מסלול א' (כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית) – שנים א' – ג'.
  2. מסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) –   שנים א' – ב'.
סטודנטים ששנת תש"ף הנה השנה הראשונה ללימודי התואר השני, יוכלו להגיש בקשתם למלגה גם אם הנם במעמד "על תנאי", אולם המלגה תוענק להם רק לאחר מעבר למעמד "מן המניין".
סטודנטים נזקקים מתבקשים למלא טופס בפורטל הסטודנטים, לצרף את האישורים הרלוונטיים ולשלוח הטופס המקוון בהתאם להנחיות.

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי