top

קולות קוראים למלגות

לידיעתכם להלן מידע קולות קוראים:

  1. מלגת עמיתי קרן עזריאלי לתלמידי תואר שלישי - תשפ"א קול קוראטופס הגשהטופס המלצה מובניתתקנון באנגליתתקנון בעברית ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום ראשון 26.1.2020
  1. יד ושם - מלגות עידוד לתלמידי מוסמך ולתלמידי מחקר קול קורא  ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 31.12.2019
  1. מלגות צ'ארלס קלור לתלמידי תואר שלישי בתחומי המדעים - לשנת תשפ"א קול קוראטופס בקשה  ניתן להגיש מועמדות  לרשות ללימודים מתקדמים עד לתאריך 31.12.2019
  1. מלגות אדמס לשנת הלימודים תשפ"א קול קוראטופס בקשהתקנון ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום שלישי 31.12.2019

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי