top

קולות קוראים למלגות לתלמידי דוקטורט ות"ת

ראו מטה קולות קוראים לטובת תלמידי המחקר.

שימת הלב, ההגשה באמצעות הרל"מ בלבד , מועד ההגשה של הרל"מ הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

1. מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים – מחזור ב' לשנים תשפ"א-תשפ"ג
קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020

2. מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית - תשפ"א-תשפ"גקול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020

3. מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים – מחזור א' לשנים תשפ"א-תשפ"ג
קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020

4. מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק – מחזור ג' לשנים תשפ"א-תשפ"ג
קול קורא, טופס בקשהתקנון והנחיות
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי