top

קול קורא לקבלת מלגה מקרן סיוביצ'י לשנת הלימודים תש"פ - 2020

להלן פרטים בנוגע לקול קורא לקבלת מלגה מקרן סיוביצ'י לשנת הלימודים תש"פ - 2020

קרן קימת לישראל מנהלת יחדיו עם קרן קימת לישראל צרפת את הקרן על שם מיריי מרגריט גאליין סיובצ'י  ז"ל, אשר הוקמה מכוח צוואתה של המנוחה משנת 2014.

בהתאם להוראות הצוואה ועל פי החלטת הוועד המנהל של הקרן, בשנת הלימודים תש"פ (2020) תחלק הקרן סך של עד 3,000,000 ש"ח עבור מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון ו/או שני ו/או דוקטורט במוסדות לימוד המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) וסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי במוסדות לימוד המוכרים על ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית (מה"ט) והעומדים בתנאים המפורטים בקול קורא זה ("הקריטריונים") ובהתאם לשיקול דעת הוועד המנהל של הקרן.
סטודנטים בגילאים 18-30 אשר עלו לישראל, החל משנת 2012 ואילך, מהמדינות: צרפת  שוויץ,בלגיה ,מרוקו וטוניס .. סטודנטים הלומדים במוסדות אקדמאים המוכרים על ידי המל וסטודנטים הלומדים לתעודת הנדסאי במסגרת מוסד המוכר על ידי המה. תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים באחת המקצועות האלה: הנדסה, מדעי המחשב ,ביוטכנולוגיה ומדעי הטבע והסביבה. תינתן עדיפות לסטודנטים השוהים בארץ ללא הוריהם .תינתן עדיפות לסטודנטים ששירתו בצה או בשירות לאומי. תינתן עדיפות לסטודנטים אשר יצרפו אסמכתא על מצב סוציו אקונומי נמוך שלהם או של הוריהם)לדוגמא: טופס מס הכנסה, אישור לשכת הרווחה..(

בקשה לקבלת המלגה תוגש אך ורק בטופס המקוון בקישור www.milgasys.co.il/kkls20  זאת עד ליום: 31.7.2020
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל דורית יפת במייל: dority@kkl.org.il
ראו פרטים נוספים בקובץ המצורף

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי