top

קול קורא מלגת אייסף ומלגות קרן רוטשילד לדוקטורט

אנא ראו קול קורא למלגות אייסף וקרן רוטשילד

לפרטים ולמידע נוסף ניתן לפנות לגב' מוריאל בורג רמ"ד מלגות לתואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים  טלפון 04-8249716 , דוא"ל  mburg@univ.haifa.ac.il

מלגת אייסף לדוקטורט לשנה"ל תשפ"א קול קוראטופס בקשה למלגהפורמט לקורות חיים בעברית, פורמט לקורות חיים באנגלית   מועד האחרון להגשה: יום ראשון 19.7.2020

מלגות קרן רוטשילד לתלמידי דוקטורט ובתר דוקטורט 2020-2021  קול קוראטופס בקשהפורמט קורות חיים  ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 6.9.2020

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי