top

מלגות בתר-דוקטורט בארץ עבור חוקרים ישראלים וקול קורא מלגות נשיא המדינה בנושא ריבונות טריטוריה ודמוקרטיה בעידן הדיגיטלי

 • אנא ראו קול קורא נוסף למלגות בתר-דוקטורט בארץ עבור חוקרים ישראלים וקול קורא מלגות נשיא המדינה בנושא ריבונות טריטוריה ודמוקרטיה בעידן הדיגיטלי

  לפרטים ולמידע נוסף יש לפנות לגורמים המפרסמים.

 • תכנית חירום עבור חוקרים ישראלים להשתלמות בתר-דוקטורט בארץ קול קורא  
  התאריך האחרון להגשה לרשות ללימודים מתקדמים :23  ביולי 2020

   

 • מלגות נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לדוקטורנטים מצטיינים בנושא ״ריבונות, טריטוריה ודמוקרטיה בעידן הדיגיטלי״ קול קוראתקנוןטופס מועמדותכתב התחייבותאישור המוסד

  לתשומת ליבכם- בטרם ההגשה יש לשלוח את המסמכים לחתימות במייל לכתובת  (srajuan@univ.haifa.ac.il) ולכתובת  (gdalia@univ.haifa.ac.il)

 • ניתן להגיש ללשכת נשיא המדינה עד יום שלישי, ז' אב תש"פ 28.7.2020

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי