top

ספר חדש במחיר השקה- הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן

החוג ל"תולדות ישראל ומקרא" מציג:

 
מתוך הספר: "... דומה .. לאדם שנמצא במדבר, אשר הצמא עייף אותו והוא מצא מים לא ערבים בגב, והא שמח על כך שמחה רבה ורווה מהם. (לאחר מכן) הלך מעט ונתקל במעיין נובע שמימיו טובים וערבים, והצטער על כך שכבר שתה ורווה לפני כן. כך הוא בעל הממון, אשר השיג (ממון) על ידי אמצעי מסוים, ואילו האמצעי הזה היה נמנע ממנו, הוא היה משיג אותו על ידי אמצעי אחר...  אם הקב"ה מעכב את פרנסתו של הבוטח בו באחד הימים, הוא צריך לומר בלבו (כך): זה אשר הוציאני אל העולם הזה בזמן מסוים, ולא הוציא אותי אליו לפני כן או אחרי כן, הוא אשר עצר את פרנסתי עד זמן ויום ידועים, כיון שהוא יודע את מה שמתאים לי." (ספר ההדרכה אל חובות הלבבות, השער הרביעי, עמ' 174

לפרטים נוספים לחצו כאן!
 

מבזקים


שנה טובה!

ברור שלהתחיל סמסטר זה מרגש
וברכת הצלחה היא דבר מתבקש,
הרבה הצלחה לכל התלמידים
שנה טובה
מזכירות החוג!

Link


הרשמה לקורסים תש"פ

בפורטל האישי תוכלו למצוא את זמני הרישום האישיים עליהם שובצתם.
לאחר הרישום הראשוני ניתן לבצע שינויים בין השעות 22:00 ועד 7:00 כל יום עד 5/10/2019


שיבוץ חדרים לסמסטר א' תש"פ

רשימת שיבוץ חדרי הלימוד תפורסם כשלושה ימים לפני תחילת הלימודים

שיבוץ חדרי לימוד לסמסטר קיץ


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי