**יתכנו שינויים**

תואר ראשון BA
(*ייתכנו שינויים)

היסטוריה של עם ישראל - רשימת הקורסים
קורסים מתוקשבים תשפ"ב - רשימת הקורסים
היסטוריה של עם ישראל - חכמהרשימת הקורסים
היסטוריה של עם ישראל - אחריי - רשימת הקורסים
מחשבת ישראל - רשימת הקורסים
קורסי בית ספר להיסטוריה
קורסי החוג למקרא - רשימת הקורסים

 

תואר שני MA (*ייתכנו שינויים)

היסטוריה של עם ישראל עם תיזה/ ללא תיזה - רשימת הקורסים
היסטוריה של עם ישראל עם תיזה - רשימת הקורסים
תולדות יהודי פולין ומזרח אירופה, שואה וזיכרון ללא תיזה / רוסיה ומזרח אירופה (תוכנית בין אוניברסיטאית) עם תיזה - רשימת הקורסים
International Program - fall semester / spring semester - course list
מדינת ישראל ויהדות בת זמננו- (קורסים בלעדיים לתלמידי התוכנית) ללא תיזה
תרבות ישראל - ספרות , מחשבה והיסטוריה עם תיזה/ ללא תיזה
מחשבת ישראל עם תיזה/ ללא תיזה - רשימת קורסים
קורסי בית הספר להיסטוריה
קורסי החוג למקרא - רשימת קורסים

התואר המוענק הוא בהיסטוריה של עם ישראל, מחשבת ישראל או מקרא בהתאם לתכנית הלימודים אליה נרשם הסטודנט.