top

תוכניות לימוד תשע"ט- ייתכנו שינויים

תואר BA

מחשבת ישראל

היסטוריה של עם ישראל

 

תואר MA

עמיות יהודית עם תיזה/ ללא תיזה

מחשבת ישראל
עם תיזה/ ללא תיזה

היסטוריה בעת החדשה עם תיזה/ ללא תיזה

מדינת ישראל ויהדות בת זמננו- (תוכנית מובנת וסגורה לסטודנטים של התוכנית בלבד!) ללא תיזה

תולדות יהודי פולין ומזרח אירופה, שואה וזיכרון עם תיזה/ ללא תיזה

רוסיה ומזרח אירופה (תוכנית בין אוניברסיטאית) עם תיזה/ ללא תיזה

תרבות ישראל- ספרות , מחשבה והיסטוריה (פוזן) עם תיזה/ ללא תיזה

אזרחות עם תיזה/ ללא תיזה

מסלול לכותבי תיזה

International Progrem

מבזקים


סוף סמסטר ב'

שימו לב לשינויים בתאריכי סוף הסמסטר
בהצלחה!

תאריכי סיום סמסטר ב'


הרשמה לקורסי קיץ 2019

הרשמה לקורסי הקיץ תחל כשבוע לפני תחילת הסמסטר ושיוניים ניתן בשבוע הראשון של הסמסטר בלבד!


לוח בחינות סמסטר ב' תשע"ט

לוח הבחינות מתפרסם בתחילת הסמסטר אך יש להישאר מעודכנים בשעות הבחינות,
חדרי הבחינות יפורסמו קרוב יותר למועדם
בהצלחה!
מזכירות החוג

לוח בחינות חוגי


לוח מודעות חוגי

לוח המודעות החוגי באתר מתעדכן על בסיס יומי.
בלוח החוג תמצאו כל מה שצריך!
כנסים, אירועים, דרושים והודעות כלליות של החוג

לוח הודעות חוגי