ספרו החדש של ד"ר סדריק כהן סקלי, עמיתנו לחוג, מקבל ביקורת נהדרת ב-Jewish Review of Books! 
מוזמנים לקרוא את הביקורת וכמובן גם את הספר.

https://jewishreviewofbooks.com/jewish-history/10855/the-court-jew-who-hated-kings/