הרצאה למורי דרך, מטעם החוג למקרא, אוניברסיטת חיפה

פרופ' דנאן קאהן

ד"ר גילי קוגלר

מסע סנחריב, מלך אשור, ביהודה הוא מן אירועים המתועדים ביותר בתולדות המזרח הקדום (סוף המאה ה-8 לפנה"ס). המסע מתואר במקרא (מלכים ב יח-יט; ישעיה לו-לז, דברי הימים ב ל"ב), בכתובות סנחריב ובתבליטי ארמונו, במקורות של היסטוריונים כהרודוטוס ויוסף בן מתתיהו, ואף בכתבי ברוסוס, כוהן בבלי בן התקופה ההלניסטית. שכבות חורבן נחשפו באתרים רבים בממלכת יהודה ומעידים על מסע סנחריב ועל ההרס שזרע באזור. אולם בתיאורים במקרא ובמקורות האשוריים מהלך המסע ותוצאותיו אינם זהים. ידו של מי היתה על העליונה? מי הפסיד? ומדוע יש פער כה גדול בין המקורות?

ההרצאה תפגיש את המידע העולה מן המקורות השונים, בכללם הסיפור המקראי, בניסיון לאתר את הידיעות ההיסטוריות ולהפרידן מן האידיאולוגיה או האפולוגטיקה.

Danel

פרופ' דנאל קאהן

פרופ' בחוג לתולדות ישראל ומקרא, אוניברסיטת חיפה. היסטוריון של כוש, מצרים, המזרח הקדום, ישראל ויהודה באלף השני ובאלף הראשון לפסה"נ.
gili

ד"ר גילי קוגלר

מרצה בכירה בחוג לתולדות ישראל ומקרא, אוניברסיטת חיפה. עוסקת בחקר התיאולוגיה והמסורות במקרא: רעיון הבחירה; דת ופוליטיקה בתהלים; נרטיבים סותרים ונסתרים בתורה; ומיתוסים מקראיים בראי הפסיכולוגיה.

ההרצאה תתקיים ביום רביעי, 13.7.2022, י"ד תמוז, במקוון (זום) בשעה 20:00 בערב

ההרצאה מיועדת למורי דרך ולבוגרי ארגון מורי דרך, לקבלת קישור להרצאה יש לפנות לאירגון.