סטודנט / סטודנטית יקרים
סגל החוג מברך אותך בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה.
להלן שעות הקבלה שלנו חברי הסגל. כל אחד מאיתנו נמצא לרשותכם בשעה ובחדר הנקובים והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ובעיה.
מומלץ לתאם מראש את הפגישה באמצעות הדוא"ל.

ראש החוג: פרופ' אייל בן אליהו
יו"ר ועדת דוקטורט: ד"ר הלל ניומן
יו"ר ועדת מ"א: פרופ' איתמר כסלו
יו"ר ועדת לימודי מחקר מקדים: פרופ' זוהר שגב

סגל אקדמי
פרופ' אייל בן-אליהו
פרופ' אייל בן-אליהו
סגל אקדמי/ ראש החוג
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
04-8240533
פנימי: 52533
היסטוריה של תקופת בית שני; ההיסטוריה של התקופה הרומית-ביזנטית; תפיסת המרחב; המקומות הקדושים; היסטוריה גיאוגרפי קורות חיים
פרופ' איתמר כסלו
פרופ' איתמר כסלו
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
054-4934768
 
מחקר המקרא על פי השיטה הספרותית-היסטורית; חקר התורה וההיסטוריוגרפיה המקראית; פרשנות המקרא לדורותיה: הפרשנות הפנים-מקראית, פרשנות ימי הביניים.קישור לאתר: https://haifa.academia.edu/ItamarKislev
פרופ' דנאל קאהן
פרופ' דנאל קאהן
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8249814
פנימי: 53814
תחומי עניין: תולדות עם ישראל בין המעצמות (במאות ט'-ו' לפנה"ס), שכני ישראל, תולדות מצרים באלף השני ובאלף הראשון לפנה"ס, תולדות ממלכת כוש, דת ותרבות מצרים וכוש.
ד
ד"ר גילי קוגלר
סגל אקדמי
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8249252
 
 
עמיתי הוראה
ד
ד"ר יצחק פדר
עמיתי הוראה
 
 
 
 
 
ד"ר ליאורה גולדמן
עמיתי הוראה
 
 
 
 
אמריטי
פרופ' גרשון גליל
פרופ' גרשון גליל
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8249044
פנימי: 53044
כנען בתקופת הברונזה המאוחרת; התהוות שבטי ישראל והתנחלותם בארץ כנען; האימפריה של דוד ושלמה; ממלכות ישראל ויהודה; שכני ישראל במזרח ובמערב; האימפריה הניאו-אשורית; חברה וכלכלה; מעמד האישה בישראל ובמזרח הקדום; גיניאלוגיות אתנולוגיות; גיאוגרפיה-היסטורית; כרונולוגיה; ההיסטוריה הדויטרונימיסטית; ספרי דברים, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיה, ודברי הימים
 
פרופ' דבורה דימנט
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
 מגילות מדבר יהודה; ספרות חיצונית יהודית; תרגום השבעים ותרגומים אחרים למקרא; ספרות יהודית הלניסטית וספרי המקרא המאוחרים.
 
פרופ' ברוך מרגלית
אמריטוס
 
 
 
ספרות אוגרית ורישומיה במקרא, הרקע הגיאוגרפי של ספרות אוגרית, פולחן אבות באוגרית ובמקרא.
 
פרופ' מאיר מלול
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
אשורולוגיה ולימודי המזרח הקדום, סימבוליקה משפטית; השיטה ההשוואתית; חיים ומוות בתפיסת העולם הקדום; גישות אנתרופולוגיות בחקר תרבויות המזרח הקדום; האפיסטמולוגיה של המקרא והמזרח הקדום.
 
פרופ' נחום רוזל
אמריטוס
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
ההיסטוריוגרפיה הדויטרונומיסטית; ארכיאולוגיה מקראית; גיאוגרפיה מקראית; הספרים יהושע, שופטים, מלכים, עמוס.
 
פרופ' נילי שופק
אמריטוס
 
 
 
לשון מצרים הקדומה וספרותה; המחקר ההשוואתי בין ספרות מצרים הקדומה ותרבותה לבין המקרא: ספרות החכמה,סיפור יוסף, "הנבואה" המצרית והנבואה במקרא, ה"מונותיאיזם" של משה ואמונת עמארנה. הספרים ישעיה השני, ירמיה ומשלי.