תואר ראשון - מסלול דו-חוגי
מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג להקנות לתלמידיו את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות הכלים והשיטות של מחקר המקרא המודרני.
הלימודים כוללים: בקורת הספרות המקראיתהיסטוריה של תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום), לשון המקרא ולשונות קרובותתרגומים עתיקיםפרשנות יהודיתאמונות ודעות.

מבנה הלימודים
הלימודים מדורגים בשלושה דרגים
דרג 1 כולל: מבוא לנוסח המקרא, חטיבה טקסטואלית, פרשנות ימי הביניים, הדרכה ביבליוגרפית, שיעורי בחירה בתחום עיון ספרותי ותולדות עם ישראל בתקופת המקרא.
דרג 2 כולל: מבוא לספרות המקרא, לשון המקרא, שיעור בחירה בתחום תולדות עם ישראל ושיעורי בחירה העוסקים בהיבטים שונים של חקר המקרא.
דרג 3 כולל: חטיבה טקסטואלית, סמינריון, מגילות מדבר יהודה - קומראן, מקורות לתולדות עם ישראל ושיעורי בחירה העוסקים בהיבטים שונים של חקר המקרא.

תנאי קבלה:
הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על יד החוג.