תואר ראשון - מסלול חד-חוגי

מטרת המסלול החד-חוגי לאפשר לתלמיד להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו במקרא ובתחומים קרובים לו, בהתאם לתחומי התעניינותו, מעבר למה שניתן לעשות במסגרת המסלול הדו - חוגי.

מבנה הלימודים
ההעמקה וההרחבה בלימודי המקרא נעשות תוך הדגשת אחד משלושת התחומים הבאים:
1. נוסח המקרא ותרגומיו (מגמה טקסטואלית). מגמה זו מצריכה לימוד השפה היוונית.
2. תרבות והיסטוריה של המזרח התיכון הקדום (מגמה מזרח - קדמונית) מגמה זו מצריכה לימוד השפה האכדית או השפה המצרית
3. המקרא בספרות היהודית הבתר - מקראית (מגמה יהודית).
המגמות הטקסטואלית והמזרח - קדמונית מיועדות להעניק לתלמיד כלים נוספים לחקר המקרא; המגמה היהודית מכוונת להרחיב את השכלתו ולהכשירו בדרכי הבנת המקרא שבמסורת היהודית הבתר - מקראית.

התלמיד  לומד גם שפה עתיקה – אכדית, מצרית או יוונית – בהתאם לתחום התמחותו.
התלמיד ילמד על פי תכנית הלימודים של המסלול הדו-חוגי בתוספת קורסים בהיקף של 24 נקודות זכות נוספות

 

הלימודים במסלול זה: 120 נקודות זכות.

 

תנאי הקבלה למסלול החד-חוגי

ניתן ללמוד במסלול החד-חוגי החל משנה ב׳ ללימודים ורק לאחר שהסטודנט/ית סיימו בהצלחה את שיעורי דרג 1 בחוג למקרא. הקבלה למסלול זה תהיה בהתאם להישגי הסטודנטים בלימודי דרג 1 ולאחר ראיון אישי. תכנית הלימודים האישית של הסטודנטים תובא לאישור ועדת ההוראה של החוג.