תואר ראשון - מסלול חד-חוגי

מטרת המסלול החד-חוגי לאפשר לתלמיד להעמיק ולהרחיב את ידיעותיו במקרא ובתחומים קרובים לו, בהתאם לתחומי התעניינותו , מעבר למה שניתן לעשות במסגרת המסלול הדו - חוגי .

מבנה הלימודים
ההעמקה וההרחבה בלימודי המקרא נעשות תוך הדגשת אחד משלושת התחומים הבאים :
1. נוסח המקרא ותרגומיו (מגמה טקסטואלית). מגמה זו מצריכה לימוד השפה היוונית.
2. תרבות והיסטוריה של המזרח התיכון הקדום (מגמה מזרח - קדמונית) מגמה זו מצריכה לימוד השפה האכדית או השפה המצרית
3. המקרא בספרות היהודית הבתר - מקראית (מגמה יהודית).
המגמות הטקסטואלית והמזרח - קדמונית מיועדות להעניק לתלמיד כלים נוספים לחקר המקרא; המגמה היהודית מכוונת להרחיב את השכלתו ולהכשירו בדרכי הבנת המקרא שבמסורת היהודית הבתר - מקראית.

תלמיד יוכל לבחור במקום לימוד שפה עתיקה במגמות א' וב', שיעורים מתוך מקבצי לימוד השייכים לתחום התעניינותו המקבצים המומלצים הם לימודי המזרח הקדום המקרא בעולם היצירה ההומניסטית לימודי מצרים הקדומה, לימודי מגילות מדבר יהודה, ארכיאולוגיה והיסטוריה של עם - ישראל .