מידע כללי

מטרת הלימודים
החוג שואף להקנות לתלמיד המתעניין בתנ"ך את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות הכלים והשיטות של מחקר המקרא המודרני. תלמידי החוג לומדים את הרקע התרבותי של התנ"ך בעולם המזרח הקדום ואת השפעתו של התנ"ך על היצירה היהודית במהלך הדורות. התלמיד ירכוש כלים להמשך לימודי עצמאי ולהוראת התנ"ך בבתי הספר. הלימודים כוללים : חקר הספרות המקראית; פרשנות ישנה וחדשה;ערכים, אמונות ודעות; היסטוריה של תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום) ; לשון המקרא ולשונות קרובות; נוסח המקרא; תרגומים עתיקים; מקומו של המקרא בתולדות ישראל ובתרבותו.

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה, יוכל להגיש בקשה לראש החוג ובקשתו תידון לגופה.

פעילויות בחוג: ימי עיון וסיורים
1. מדי שנה מארגן החוג שני ימי עיון במקרא, יום אחד בחנוכה ויום אחד בל"ג בעומר.
2. החוג מארגן גם מידי שנה סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב המקראי.

מלגות
למועמדים מצטיינים מוענקות מלגות מטעם החוג בהתאם לשיקול הדעת של ועדת המלגות בחוג. מלבד זאת מוענקות מלגות עידוד והצטיינות לתלמידים בכנס ל"ג בעומר.

תכניות לימוד בתואר שני:
מסלול א' (עם כתיבת עבודת גמר מחקרית)
מידע כללי על המסלול
מסלול  מואץ 
מסלול  אישי

מסלול ב'(עם מבחן גמר)
מידע כללי על המסלול
מסלול ב' - המקרא ועולמו
מסלול ב' - המקרא בראי הארכיאולוגי
מסלול ב'- תואר שני לגיל השלישי - המקרא ועולמו