אנא ראו קול קורא למלגות אייסף וקרן רוטשילד

לפרטים ולמידע נוסף ניתן לפנות לגב' מוריאל בורג רמ"ד מלגות לתואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים  טלפון 04-8249716 , דוא"ל  mburg@univ.haifa.ac.il

מלגת אייסף לדוקטורט לשנה"ל תשפ"א קול קוראטופס בקשה למלגהפורמט לקורות חיים בעברית, פורמט לקורות חיים באנגלית   מועד האחרון להגשה: יום ראשון 19.7.2020

מלגות קרן רוטשילד לתלמידי דוקטורט ובתר דוקטורט 2020-2021  קול קוראטופס בקשהפורמט קורות חיים  ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 6.9.2020