faculty transparent

החוג לתולדות ישראל ומקרא

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

פרטי מרצה

פרופ' זהר שגב
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
חדר 1405 קומה 14 מגדל אשכול, שעות קבלה: יום ג' 12:00-13:00 בתיאום מראש.
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-8240406

תחומי מחקר

תחומי מחקר:

 תחום מחקרו העיקרי הוא היסטוריה יהודית אמריקנית.
במקביל לעבודתו בחוג לתולדות ישראל מלמד פרופ' שגב בתוכנית רודרמן ופעיל בפעילות השונות של התוכנית. מחקריו של פרופ' שגב ממוקדים בעת המודרנית ועוסקים בסוגיות כגון, לידתו של הלובי היהודי, פעילותה של יהדות ארצות הברית בתקופת השואה ויחסי הגומלין המורכבים בין הקהילה היהודית אמריקנית ליישוב בארץ לפני 1948 ומדינת ישראל.