faculty transparent

החוג לתולדות ישראל ומקרא

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

פרטי מרצה

ד"ר משה לביא לבקוביץ
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
שעות קבלה:ימי ב'-ד' 15:00-16:00 , בתיאום מראש
קומה : 13 חדר : 1315- בניין אשכול
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
052-6446933

תחומי מחקר

תחומי מחקר:

חוקר ספרות התלמוד והמדרש והתקבלותה בגניזה הקהירית, מבחינה תימאטית מחקרי מתמקדים בשאלות של גיור וזהות יהודית, משפחה ויחס מגדר.
מבחינת תולדות הספרות אני עוסק בעיקר במקומה של ספרות מדרש האגדה בתרבות היהודית, בעיבודיה ובשימושים שלה בעברית ובערבית-יהודית.
בשנים האחרונות התחלתי לפתח את תחום מדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת ולבחון את הספרות התלמודית והממדרשים בכלים ממוחשבים.