הלימודים לתואר ראשון (ב"א)

מטרת הלימודים

להקנות לתלמידי החוג ידיעה והבנה על התהליכים החברתיים, הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים בתולדות עם ישראל, מראשיתו ועד ימינו. כמו כן, לתת בידי התלמידים כלים, שיאפשרו גישה ביקורתית אל המקורות. הדבר נעשה בעיקר בעזרת תרגילים וסמינריונים. המשתתפים בסמינריון נדרשים להוכיח את יכולתם ביישום הידע והכלים הביקורתיים והביבליוגרפיים, העומדים לרשותם (בכלל זאת ספריה עשירה) לשם כתיבת עבודה ממצה בנושא הסמינריון.

מסלול דו חוגי

המסלול הדו־חוגי מבוסס על לימודים בהיקף שווה בשני חוגים. כל חוג מחייב צבירת מכסה של 60 נקודות זכות במשך כשלוש שנות לימוד. מכסה זו כוללת את כל לימודי החוג, לרבות דרישות מיוחדות, כגון לימודי־עזר, שפות ואשכול העשרה.
במסלול דו-חוגי ניתן ללמוד באחת מתכניות החוג (בארי, ולר, המסלול להשפעה ציבורית) או בתכנית כללית - כל זה בשילוב חוג נוסף לבחירת הסטודנט.

מבנה הלימודים

הלימודים בחוג מחולקים לתקופות:

  1. תקופת העת העתיקה – מראשיתו של עם ישראל עד שיבת ציון.
  2. תקופת בית שני, המשנה והתלמוד - משיבת ציון עד הכיבוש הערבי.
  3. תקופת ימי-הביניים - מהכיבוש הערבי עד המשבר השבתאי.
  4. העת החדשה - מאמצע המאה ה-17 ועד ימינו.

תנאי קבלה

הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה וברמה הנדרשת על-ידי החוג.
סכם מעל 500 (בגרות+פסיכומטרי)
מעל גיל 30-תעודת בגרות עם ממוצע מעל 75
מעל גיל 42-זכאות לתעודת בגרות