סמינר מחלקתי שהיה אמור להתקיים מחר, ב9.3 ב12 נדחה
 נודיע כאשר יוחלט על תאריך חדש