faculty transparent

החוג לתולדות ישראל ומקרא

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

סגל החוג / שעות קבלה מקרא

סטודנט / סטודנטית יקרים
סגל החוג מברך אותך בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה.
להלן שעות הקבלה שלנו חברי הסגל. כל אחד מאיתנו נמצא לרשותכם בשעה ובחדר הנקובים והנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ובעיה.
מומלץ לתאם מראש את הפגישה באמצעות הדוא"ל.

ראש החוג: פרופ' הלל ניומן
יו"ר ועדת דוקטורט: ד"ר מיכה פרי
יו"ר ועדת מ"א: ד"ר איתמר כסלו
פרופ' ועדת לימודי מחקר מקדים: פרופ' זוהר שגב

אין אנשי קשר להצגה