faculty transparent

החוג לתולדות ישראל ומקרא

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

haifa logo

Select your language

פרטי מרצה

ד"ר שי סרוגו
תפקיד:
סגל אקדמי
כתובת:
חדר 1318 קומה 13 מגדל אשכול שעות קבלה: בתיאום מראש
דואל:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון:
04-8240905

תחומי מחקר

תחומי מחקר:

מחקריי הם בהיסטוריה החברתית של עמי הים התיכון מלמטה למעלה. אני מתמקד בתרבות החומרית של יהודי נמל (סוחרים יהודים-ספרדים), יהודי רציפים (סבלים, סוורים, קבלנים בשרותי שינוע, דייגים, פקידים במנהלת הנמל, סוכני אוניות, מעמידי אשראי לפרויקטים ימיים, מחכירי מקרקעין בחזית הים, ספקי ציוד לרשויות הנמל, וכו'), אומנים ובעלי מלאכה יהודים (נישות יהודיות בתעשיית מלאכות היד) בחלקיו השונים של הים התיכון במפנה המאה העשרים, כלומר בתקופת הקפיטליזם, הקולוניאליזם והופעת מדינת הלאום.