החוג לתולדות ישראל שמח להציג:

קול קורא למלגת פולברייט לחוקרי בתר דוקטורט ישראלים 2020/2021.המועד האחרון להגשה הינו ה-2 בדצמבר, 2019
לשאלות יש לפנות לאוריין שטיינר, מרכזת לשכת המשנה לרקטור במייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
FULLBRIGHT kolkore2019