לסטודנטים שלום,

להלן מידע בנוגע לקול קורא לפעילות חברתית תמורת מלגה - לחצו לפרטים
 
לפרטים ולמידע נוסף יש לפנות ישירות לגורמים המפרסמים