לידיעתכם להלן מידע קולות קוראים:

  1. מלגת עמיתי קרן עזריאלי לתלמידי תואר שלישי - תשפ"א קול קוראטופס הגשהטופס המלצה מובניתתקנון באנגליתתקנון בעברית ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום ראשון 26.1.2020
  1. יד ושם - מלגות עידוד לתלמידי מוסמך ולתלמידי מחקר קול קורא  ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מתאריך 31.12.2019
  1. מלגות צ'ארלס קלור לתלמידי תואר שלישי בתחומי המדעים - לשנת תשפ"א קול קוראטופס בקשה  ניתן להגיש מועמדות  לרשות ללימודים מתקדמים עד לתאריך 31.12.2019
  1. מלגות אדמס לשנת הלימודים תשפ"א קול קוראטופס בקשהתקנון ניתן להגיש מועמדות לרשות ללימודים מתקדמים לא יאוחר מיום שלישי 31.12.2019