מרכז המחקר על שם מנדל במוזיאון השואה בוושינגטון מזמין תלמידי מ.א ותלמידים בתחילת לימודי הדוקטורט
להגיש מועמדות להיות תלמיד מחקר אורח בתחום יישומי מדעי הרוח הדיגיטליים בחקר השואה והוראתה.
שהות של 9 חודשים במלגה של 3000 דולר לחודש.
לפרטים ולמידע נוסף יש לפנות ישירות לגורם המפרסם

by Madison Howard
The Museum’s Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies and the William Levine Family Institute for Holocaust Education are pleased to invite applications for the Digital Humanities Associate Fellowship Program, designed for students currently enrolled in a master’s degree program or completing their undergraduate education. Students who have completed more than one year of doctoral work will not be considered. We are now accepting applications for the 2020-2021 program through February 1st, 2020. The Museum welcomes applications from students in the use of technology for research and teaching in all academic disciplines, including history, political science, literature, Jewish studies, computer science, psychology, sociology, geography, and others. Students outside the field of history are encouraged to apply. Digital Humanities Associate Fellows for the 2020 year are required to be in residence at the Museum for nine months, arriving in September and departing at the end of May, 2021. The Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies and the William Levine Family Institute of Holocaust Education will provide a stipend of $3,000/month. The funds provided through this award may be subject to US federal and/or state tax. Please be advised the Museum cannot provide individual tax advice.
THE DIGITAL HUMANITIES ASSOCIATE FELLOWSHIP (DHAF) recognizes the increasing importance and use of Digital Humanities (DH) in Holocaust research and teaching and supports its practices, possibilities, and applications for the field and the Museum. This (relatively) young academic specialty seeks to apply the wealth of new digital techniques and technologies to the problems of humanities research and education. With the DHAF program, the Museum seeks to increase capacity for expanding the application of digital techniques across the institution and the field of Holocaust and Genocide studies. While at the Museum, the Digital Humanities Associate Fellows will develop and conduct independent research projects under the supervision of a Museum mentor, interact with staff and visiting scholars in residence, and audit special summer seminars and research workshops that explore some of the most challenging questions still to be addressed by Holocaust scholarship. Activities span the Museum’s DC locations and the David and Fela Shapell Family Collections, Conservation, and Research Center in suburban Maryland. FOR APPLICATION MATERIALS, GUIDELINES, AND DEADLINES, PLEASE VISIT: www.ushmm.org/research/opportunities-for-academics/fellowships/digital
Please help us keep H-Net free and accessible. $25 from each of our subscribers would fund H-Net for two years. Click here to make a tax-deductible donation online.
Contact the Help Desk: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Manage notification settings by visiting My Profile > Notifications on the Commons.