מלגה לדוקטורנטים בהיסטוריה של עם ישראל ע"ש פנחס ושיינדיל ולד

מרכז זלמן שזר מתכבד להזמין חוקרים וחוקרות להגיש את מועמדותם לקבלת מִלגה שנתית לחוקרים בתחום תולדות עם ישראל.
המלגה מוענקת מעיזבונה של המנוחה גולה ולד ז"ל לזכר הוריה פנחס ושיינדיל ולד.
המלגה תינתן לסטודנטים לתואר שלישי בתולדות עם ישראל (עד גיל 40), הלומדים באחת מהאוניברסיטאות בישראל.
גובה המלגה: 10,000 שקלים.
יש להגיש ארבעה עותקים של החומרים הבאים: הצעת המחקר לדוקטורט, גיליונות ציונים לתואר הראשון והשני, קורות חיים, ומכתבי המלצה של שני מרצים.
את הכל נא לשלוח למרכז זלמן שזר, ת"ד 10477, ירושלים, 9110401. יש לציין אם כתב היד או הספר זכו בפרס אחר.

למילוי טופס ההגשה נא ללחוץ על הקישור הבא:

מועד אחרון להגשה
יום ראשון, ט"ו בסיוון תש"ף, 7 ביוני 2020.
מועד קיום טקס הענקת הפרס יפורסם בנפרד.

לפרטים ולמידע נוסף יש לפנות ישירות לגורם המפרסם This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.