ראו מטה קולות קוראים לטובת תלמידי המחקר.

שימת הלב, ההגשה באמצעות הרל"מ בלבד , מועד ההגשה של הרל"מ הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.

1. מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הנתונים – מחזור ב' לשנים תשפ"א-תשפ"ג
קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020

2. מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית - תשפ"א-תשפ"גקול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020

3. מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במדע וטכנולוגיה קוונטיים – מחזור א' לשנים תשפ"א-תשפ"ג
קול קוראטופס בקשהתקנון והנחיות
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020

4. מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק – מחזור ג' לשנים תשפ"א-תשפ"ג
קול קורא, טופס בקשהתקנון והנחיות
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום שני 1.6.2020