אנא ראו קול קורא למלגות אייסף וקרן רוטשילד

לפרטים ולמידע נוסף ניתן לפנות לגב' מוריאל בורג רמ"ד מלגות לתואר שלישי ברשות ללימודים מתקדמים  טלפון 04-8249716 , דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מלגת אייסף לדוקטורט לשנה"ל תשפ"א קול קוראטופס בקשה למלגהפורמט לקורות חיים בעברית, פורמט לקורות חיים באנגלית   מועד האחרון להגשה: יום ראשון 19.7.2020

מלגות קרן רוטשילד לתלמידי דוקטורט ובתר דוקטורט 2020-2021  קול קוראטופס בקשהפורמט קורות חיים  ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 6.9.2020