להלן קולות קוראים אחרונים אשר התעדכנו לאחרונה באתר הרשות ללימודים מתקדמים, לעיונכם ושימושכם:

1.      תחרות פרסי מחקר- מרכז מורשת מנחם בגין קול קורא  מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 בספטמבר 2020

2.      מענק מקרן על שם שולמית לסקוב  קול קורא המועד האחרון לקבלת הבקשות הוא 31 באוגוסט 2020

3.      מלגות קרן רוטשילד לתלמידי דוקטורט ובתר דוקטורט 2020-2021 קול קוראטופס בקשהפורמט קורות חיים ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום ראשון 6.9.2020

לפרטים ולמידע נוסף יש לפנות ישירות לגורמים הרלוונטיים