קול-קורא להגשת מועמדים/ות למלגת הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים-יוצאי אתיופיה- חברה ערבית ובני מיעוטים חרדים הייטק ורוטנשטרייך מחזור תשפ"ב

אנא ראו קולות קוראים מטעם הות"ת .
ההגשה בהתאם לכללים המופיעים ב"קול קורא" ובתקנון.
נבקש להסב תשומת הלב כי ההגשה נעשית באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים בלבד,
תאריך ההגשה של הרשות ללימודים מתקדמים הוא המחייב את מועמדי אוניברסיטת חיפה.
תכנית מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים יוצאי אתיופיה תשפ"ב
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 4 במרץ 2021,
מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים– מחזור תשפ"ב
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 4 במרץ 2021
מלגות ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית - תשפ"ב-תשפ"ד
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 4 במרץ 2021
מלגות לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק – מחזור ד' לשנים תשפ"ב-תשפ"ד
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 4.3.2021
מלגות ע"ש נתן רוטנשטרייך לדוקטורנטים מצטיינים בתחומי מדעי הרוח תשפ"ב-תשפ"ד
קול קוראטופס בקשהתקנון
ניתן להגיש מועמדות לא יאוחר מיום חמישי 18.2.2021