פרס מתנת הנילוס תשפאמוזמנים לעיין בקול קורא ולהגיש מועמדות לפרס מתנת הנילוס לשנת תשפא. 
שימו לב כי תאריך הגשת המועמדות לפרס מתנת הנילוס תשפ"א נדחה ל- 6 ביוני שנה זו.
מוזמנים להגיש מועמדות!