מידע כללי
מטרת הלימודים
לימודי המקרא באוניברסיטת חיפה מאפשרים היכרות מעמיקה עם אחד מאוצרות הרוח החשובים ביותר בתרבות היהודית והעולמית תוך רכישת כלים של למידה ביקורתית ומחקרית. הלימודים מעניקים ממדים של עומק ורוחב לתנ"ך, דרך חקר ההיסטוריה, הדתות, הבלשנות והתיאולוגיה. החוג שואף להקנות לתלמידיו את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות כלים ושיטות של מחקר המקרא המודרני וכן להרחיב את ידיעותיהם ברקע התרבותי של עולם המקרא ובהשפעת המקרא על היצירה היהודית לדורותיה. הלימודים כוללים: חקר הספרות המקראית בעת החדשה; היסטוריה של תקופת המקרא במזרח הקדום; לשון המקרא ולשונות קרובות; אמונות ודעות; נוסח המקרא; תרגומים עתיקים; פרשנות יהודית; מגילות מדבר יהודה.

תנאי קבלה
עמידה בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה, יוכל להגיש בקשה לראש החוג ובקשתו תידון לגופה.
פעילויות בחוג: ימי עיון וסיורים
1. מדי שנה מארגן החוג יום עיון במקרא.
2. החוג מארגן מידי שנה סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב המקראי.

מלגות
כל סטודנט שעומד בתנאים ומתקבל ללימודים בחוג יקבל מלגה בשנה הראשונה ללימודיו.
למצטיינים מוענקות מלגות מטעם החוג בהתאם לשיקול הדעת של ועדת המלגות בחוג. 

בחינות בקיאות
כל תלמיד חייב לעבור שתי בחינות בקיאות במהלך שנות לימודיו, לתואר הראשון. שנה אחת מתקיימת בחינת בקיאות המקיפה את התורה ובשנה שלאחריה את חטיבת נביאים ראשונים.

מטרת הבחינההבחינה נועדה לוודא קיומו של ידע בסיסי של תוכן הספרים הנ"ל ושל הרכבם. ב"תוכן" כלולים אירועים, אישים, מקומות ורעיונות מרכזיים; לא בעיות פרשניות. 
הבחינה אינה חידון ואינה מבקשת "לתפוס" את הנבחנים בפרטים קטנים שאינם ידועים להם, כגון תיאור הנחלות של שבטי ישראל או מידות המקדש.
הבחינה מורכבת מחלקים שכל אחד מהם מוקדש לאחד הספרים – בכל ספר תינתן אפשרות בחירה בין השאלות. יש להקפיד על תשובות קצרות וענייניות.
חומר עזר: אין חובה לקריאת חומר עזר כלשהו. עם זאת מומלץ לעיין במבואות לספרים הנ"ל בפירושים מקובלים, ו/או בערכים המוקדשים לספרים אלה באנציקלופדיה המקראית או בפרקים המוקדשים להם במבואות למקרא.
הרשמה: יש להירשם לבחינה במהלך היעוץ בראשית השנה.
לקראת הבחינה תתקיים פגישת הדרכה.