תואר ראשון - מסלול דו-חוגי
מטרת הלימודים
מטרת הלימודים בחוג להקנות לתלמידיו את ידיעת המקרא והבנתו באמצעות הכלים והשיטות של מחקר המקרא המודרני.
הלימודים כוללים: בקורת הספרות המקראיתהיסטוריה של תקופת המקרא (ישראל ועמי המזרח הקדום), לשון המקרא ולשונות קרובותתרגומים עתיקיםפרשנות יהודיתאמונות ודעות.

במסלול הדו-חוגי נדרשים 48 נקודות זכות בחוג למקרא. התכנית גמישה . להלן רשימת קורסי החובה והבחירה. יש ללמוד את כל קורסי החובה. בנוסף נדרשים שני קורסים סמינריוניים (בשנים ב-ג) הכוללים הגשת עבודות סמינר.

לצד 48 נקודות הזכות של התואר נדרשות 12 נקודות זכות נוספות בתכנית "דרך הרוח".

תכנית  הלימודים

קורסי חובה

השיעורים בדרג 1

מבוא לספרות המקרא – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות – 4 נקודות
פרשנות המקרא  – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות – 4 נקודות
קורס טקסטואלי – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – 2 נקודות
המקרא על רקע המזרח הקדום – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות – 4 נקודות
האימפריות והאבות – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – 2 נקודות
בקיאות – חטיבת התורה – חובה, ללא נקודות זכות   

השיעורים בדרג 2

מבוא ללשון המקרא – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – 2 נקודות
מגילות מדבר יהודה – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – 2 נקודות מבוא לנוסח המקרא – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – 2 נקודות 

קורס טקסטואלי – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות – 4 נקודות
סמינריון א׳  – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות  – 6 נקודות
בקיאות – חטיבת נביאים – 0 נקודות

 

השיעורים בדרג 3

קורס טקסטואלי – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות – 4 נקודות
סמינריון ב׳ – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות  – 6 נקודות 
מלכים ונביאים בתקופת המקרא – 4 שעות שבועיות סמסטריאליות  4 נקודות
קורסי בחירה  – 2 שעות שבועיות סמסטריאליות – 2 נקודות

סך הכל  – 48

ימי עיון וסיורים

  1. מדי שנה מתקיים יום עיון במקרא ובמסגרתו ניתנות הרצאות על ידי חוקרים מהמובילים בארץ.
  2. מדי שנה מתקיים סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב המקראי.

 

הערות:

  1. היקף הלימודים במסלול הדו-חוגי הינו 48 נקודות זכות.
  2. סטודנטים הלומדים אחד מקורסי החובה של החוג למקרא בחוג השני שלו, יחוייב להשלים את נקודות הזכות החסרות בקורס בחירה חלופי בחוג למקרא, עד להשלמת 48 נקודות זכות.
  3. ניתן להגיש את העבודות הסמינריוניות על פי המועדים שלהלן: בקורס שניתן בסמסטר א׳ העבודה תוגש עד סוף סמסטר ב׳ העוקב. בקורס שניתן בסמסטר ב׳, יש להגיש עד תחילת שנת הלימודים העוקבת.

קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים.  

תנאי קבלה:
הקבלה לחוג מותנית בעמידה בתנאי הקבלה הכללים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על יד החוג.