המסלול החד-חוגי

במסלול החד-חוגי יכול התלמיד להתמחות באחד מהנושאים הבאים:

  • תרגומי המקרא השונים, תרבות והסטוריה של המזרח התיכון הקדום, המקרא בספרות היהודית הבתר-מקראית.
  • התלמיד לומד גם שפה עתיקה – אכדית, מצרית או יוונית – בהתאם לתחום התמחותו.

התלמיד ילמד על פי תכנית הלימודים של המסלול הדו-חוגי בתוספת קורסים בהיקף של 60 נקודות זכות נוספות:

חטיבה טקסטואלית נוספת (מהחוג למקרא)  – 4  נקודות זכות

שפה עתיקה: מתחילים-מתקדמים  – 8-12 נקודות זכות

2 מקבצי לימוד (כולל שני סמינריונים)  – 40   נקודות זכות

קורסי בחירה

12 נקודות זכות בתוכנית ״דרך הרוח״ – למידע מפורט יש לעיין בתקנון לימודי תואר ראשון בשנתון.

הלימודים במסלול זה: 120 נקודות זכות.

תנאי הקבלה למסלול החד-חוגי

תלמיד יוכל ללמוד במסלול החד-חוגי, החל משנה ב׳ ללימודיו בחוג ורק לאחר שסיים בהצלחה את שיעורי דרג 1 בחוג למקרא. הקבלה למסלול זה תהיה בהתאם להישגי התלמיד במשך לימודי דרג 1 ולאחר ראיון אישי. תכנית הלימודים האישית של התלמיד תובא לאישור ועדת ההוראה של החוג.