תואר שני - מסלול אישי
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני : פרופ' איתמר כסלו

מסלול א' (עם תיזה)
מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של התלמיד בדרכי חקר המקרא ולהקנות לו כלים להתמחות ולמחקר. במסלול זה כותב התלמיד עבודת מחקר (תיזה) בתחום התענינותו בהנחיית אחד ממורי החוג. בנוסף לאמור להלן על לימודי התואר השני בחוג למקרא, יש לעיין גם במידע הכללי על לימודים מתקדמים המופיע בחלקו הראשון של שנתון זה.

תנאי קבלה
מועמדים לקבלה הם בוגרי מוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, בחוג למקרא ובחוגים היסטוריים, שהשיגו ציון סופי משוקלל של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד. מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלי שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחוייבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.

מבנה הלימודים
במסלול א', היקף הלימודים הוא של 36 שש"ס. 
תלמידי מסלול א' חייבים ללמוד את השפה הגרמנית (או שפת מחקר מודרנית אחרת, וזאת באישור המנחה ויו"ר הועדה החוגית למ.א.) ברמה המאפשרת קריאת ספרות מדעית בתחום חקר המקרא. כמו כן, עליו ללמוד שפה עתיקה ברמת מתחילים וברמת מתקדמים. באפשרות וועדת המ.א החוגית לבטל / לאפשר דחיית אחת השפות לתואר שלישי. המשך לימודיו של התלמיד במסלול זה ייבחן בסוף שנה א' ויקבע לאור רמתן המדעית של העבודות אותן כתב בשנה א'. התלמיד חייב בכתיבת עבודה סמינריונית אחת.