תואר שני - מסלול ללא תיזה

מטרת הלימודים היא להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של התלמיד בדרכי חקר המקרא ולהקנות לו כלים להתמחות ולמחקר. בנוסף לאמור להלן על לימודי התואר השני בחוג למקרא, יש לעיין גם במידע הכללי על לימודים מתקדמים המופיע בחלקו הראשון של שנתון זה.

תנאי קבלה
מועמדים לקבלה הם בוגרי מוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ, בחוג למקרא, או בחוג אחר עם השלמות, שהשיגו ציון סופי משוקלל של 76 לפחות, בכל אחד מחוגי הלימוד.
כל מועמד יוזמן לראיון אישי.
מועמד בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו.

מבנה הלימודים
במסלול ב' (ללא עבודת גמר) על התלמיד ללמוד קורסים בהיקף של 36 שש"ס . השיעורים יבחרו מרשימת הקורסים של החוג למקרא מדרג 4 בלבד.
במסלול זה יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. 


שקלול סופי מסלול ב' 
מבחן הגמר 30% 
ציוני השיעורים 40% 
סמינריונים 30% 

פעילויות בחוג לכל תלמידי התואר השני

1. מדי שנה מקיים החוג יום עיון במקרא. 
2. מדי שנה יארגן החוג סיור באתרים ארכיאולוגיים שהממצא בהם נוסך אור על הכתוב המקראי.
3. סמינר מחלקתי- במהלך השנה תתקיימנה 8-6 פגישות שבהן ירצו מרצים אורחים בנושאים שונים בחקר המקרא. ההשתתפות מומלצת גם לתלמידי מ.א. במסלול ב' ללא תיזה.